Home

PEMAKLUMAN KONTRAK PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

PERHATIAN,

PEMAKLUMAN KONTRAK PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG YANG AKAN TAMAT PADA 31 OGOS 2015.

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2.      Seperti yang pihak tuan/puan sedia maklum, Kontrak Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata ke Sekolah/ Institusi Pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Pulau Pinang akan tamat pada 31 Ogos 2015.

 3.      Sehubungan itu, semua pegawai pentadbiran kontrak/PTJ/Pengetua/Guru Besar diminta untuk mengambil maklum perkara-perkara berikut:-

  1. Memastikan proses peralihan syarikat keselamatan tidak menjejaskan aktiviti sekolah.
  2. Memastikan aset-aset kerajaan sedia ada di sekolah dalam kawalan bagi mengelakkan kehilangan.
  3. Memastikan segala urusniaga dengan syarikat keselamatan yang tertangguh dapat diselesaikan sebelum penamatan kontrak;
  4. Memastikan syarikat membersihkan pos kawalan sebelum syarikat baru memasuki tapak.

4.      Kerjasama pihak tuan/puan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

 

 

 

ENTRANCE CONFERENCE BAGI PENGAUDITAN PENGURUSAN KAWALAN KESELAMATAN SEKOLAH DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Perhatian Kepada Semua Sekolah,

Merujuk no.rujukan KPMSP.400-12/3/2(7) bertarikh 6 Julai 2015 dari Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk makluman.

 

  1. Setiap pentadbir sekolah/ institusi pendidikan/ Pejabat pendidikan Daerah (PPD)/ Jabatan Bahagian memahami dan memantau pelaksanaan kerja yang diberikan oleh kontraktor dalam premis masing-masing, selaras dengan skop dan spesifikasi perkhidmatan kawalan keselamatan yang dinyatakan dalam dokumen kontrak.  
  2. Setiap pentadbir sekolah/ institusi pendidikan/ Pejabat pendidikan Daerah (PPD) mengetahui, menerima dan memahami semua garis panduan/ pekeliling/ arahan pentadbiran yang telah dikeluarkan oleh KPM.
  3. Memastikan semua dokumen kontrak, borang pengesahan pelaksanaan kerja, dokumen pembayaran dan dokumen-dokumen berkaitan adalah teratur.
  4. Memastikan borang pengesahan pelaksanaan kerja yang telah dilengkapkan adalah selaras dengan tindakan denda/ pemotongan/ kedua-dua sekali dikenakan ke atas kontraktor, sekiranya berlaku pelanggaran terma-terma dan syarat-syarat kontrak; dan
  5. Mematuhi peraturan kewangan dan akaun dalam semua urusan perolehan dan pengurusan PKK.

 

Segala perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Kepada,

Semua Pengetua/ Guru Besar,

 

PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Sukacita saya merujuk perkara di atas,

 

2.   Dipohon supaya semua sekolah dapat melaksanakan penilaian tersebut dan memasukkan maklumat yang dikehendaki sebelum atau pada 31 Julai 2015.

3.   Sebarang pertanyaan boleh hubungi En. Mohd Akhir bin Ghazali di talian 04 575 7285.

Segala kerjasama dan tindakan yang diambil didahului dengan ucapan terima kasih.

 Sekian

 

 Unit Pengurusan Sekolah,

Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara.

 

 

Statistik

Statistik Bil Sekolah

  Sumber berdasarkan EMISONLINE  bertarikh 01 Mac 2015. 

Hubungi Kami

LogoPPDSPU

Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara,

13200, Kepala Batas,

Pulau Pinang

Tel: 04-5757285
Faks:04-5757270
E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top